Kādas valsts attīstības programmas pieejamas lauksaimniekiem?

attīstības programmasPašlaik Hipotēku banka realizē sešas dažādas valsts attīstības programmas, kas paredzētas dažādu uzņēmējdarbības jomu attīstīšanai. Attīstības programmu ietvaros īpaša uzmanība tiek pievērsta lauksaimniekiem un lauksaimniecības kooperatīvajām sabiedrībām – šiem uzņēmumiem ir pieejami gan mazajiem un vidējiem uzņēmumiem paredzētie aizdevumi, kā arī tieši lauksaimniekiem paredzētu programmu finansējums.

Lauksaimnieki finansējumu var saņemt, izmantojot šādās attīstības programmas:

  • MVU izaugsmes aizdevums;
  • Apgrozāmie līdzekļi lauksaimniekiem;
  • Zemes iegādes kreditēšanas programma.

MVU aizdevums ir attīstības programma, kas paredzēta mikrouzņēmumiem, mazajiem un vidējiem uzņēmumiem, kā arī lauksaimniecības pakalpojumu kooperatīvajām sabiedrībām. Attīstības programmas ietvaros finansējumu var saņemt tie komersanti, kam ir ekonomiski pamatoti attīstības plāni, bet paaugstinātu risku dēļ nav pieejams citu kredītiestāžu piedāvātais finansējums. Vairāk lasīt šeit: http://www.hipo.lv/lv/attistibas_programmas

Maksimālais aizdevuma apmērs lauksaimniecības pakalpojumu kooperatīvajām sabiedrībām MVU aizdevuma programmas ietvaros ir līdz 2 200 000 latu. Kredītu nepiešķir grūtībās nonākušiem uzņēmumiem, kā arī komersantiem ar nodokļu parādiem.

Viena no tieši lauksaimniekiem paredzētajām programmām ir Apgrozāmie līdzekļi lauksaimniekiem. Šīs attīstības programmas ietvaros uz finansējumu var pretendēt gan lauksaimnieki, gan lauksaimniecības pakalpojumu kooperatīvās sabiedrības. Maksimālā kredīta summa, kas ir pieejama šīs programmas ietvaros, ir līdz 2 000 000 latu. Tik lielu aizdevumu var saņemt tikai lauksaimniecības pakalpojumu kooperatīvās sabiedrības. Maksimālais aizdevums lauksaimniekiem ir līdz 700 000 latu.

Attīstības programmas Apgrozāmie līdzekļi lauksaimniekiem ietvaros finansējums nav pieejams saimnieciskās darbības veicējiem, kam ir nodokļu parādi, grūtībās nonākušiem uzņēmumiem, kā arī zivsaimniecības un akvakultūras nozarē strādājošām saimniecībām. Attīstības programma darbosies vēl salīdzinoši neilgu laiku – ar tās palīdzību finansējumu varēs saņemt līdz 2013. gada 31. decembrim.

Tāpat lauksaimniekiem ir pieejama arī Zemes iegādes kreditēšanas programma. Ar šīs attīstības programmas palīdzību ir iespējams iegādāties lauksaimniecībā izmantojamo zemi. Viens saimnieciskās darbības veicējs var saņemt vairākus aizdevumus, kuru kopējā summa nepārsniedz 300 000 latu. Aizdevuma atmaksas termiņš ir līdz pat 20 gadiem. Ar programmas palīdzību finansējumu zemes iegādei varēs saņemt līdz 2014. gada 30. jūnijam.