Dažādas zibensaizsardzības sistēmas lielākai drošībai

zibensaizsardzibas sistemas

Zibensaizsardzības sistēma sastāv gan no ārējās, gan iekšējās aizsardzības. Iekšējā jeb pārsprieguma aizsardzība drošina ēkas elektrības vadus un rozetēs pieslēgtās ierīces. Ārējā zibensaizsardzība novirza tiešo zibens sitienu pa novadītājiem zemē, tādējādi pasargājot ēku no aizdegšanās un sabrukšanas.

Ārējās aizsardzības praksē dominē divas metodes – pasīvā un aktīvā aizsardzība. Pasīvā zibensaizsardzības sistēma aptver ēku, savukārt aktīvā sistēma ir vizuāli lakoniskāka un var pat neatrasties uz mājas.

Ēkas ar dažādiem izmēriem un funkcijām pieprasa dažādas zibensaizsardzības sistēmas, tomēr lielāko pieprasījumu pēc tām Latvijā veido privātmāju saimnieki.

Pasīvā zibensaizsardzība

Šī ir klasiskākā zibensaizsardzības forma, ko esat redzējis. Pasīvās zibensaizsardzības sistēmas komplektācijā ietilpst metāla siets uz ēkas jumta, tērauda stieņi – zibens uztvērēji jumta stūros un augstākajā punktā. No tiem uz leju metāla stieples, kas zem zemes savienojas ar zemējuma kontūru. Šis kontūrs ir ierakts zemē, apkārt visai mājai.

Pasīvā aizsardzības sistēmas mēdz maksāt lētāk nekā aktīvā, toties tai paralēli ļoti vēlama ir pārsprieguma sistēma ēkas iekšienē, kas neļauj zibenim atgriezties ēkā un sabojāt ierīces.

Aktīvā zibensaizsardzība

Aktīvā sistēma var atrasties savrup no mājas, iestādīta zemē, piekļaujoties karoga mastiem. Tomēr lielākoties tā izpaudīsies kā viens garš kāts – galvenais zibens uztvērējs – uz jumta un divi zibens novedēji gar ēkas malām. Šī sistēma ir salīdzinoši vieglāk uzstādāma, nav jārok tik gara tranšeja kontūra ievietošanai zemē.

Aktīvās sistēmas uztvērēji spēj piesaistīt zibeni pat līdz 50 m rādiusā, tādējādi pasargājot gan galveno ēku, gan citas ēkas un objektus attiecīgajā rādiusā. Uztvērēja detektors paaugstināta sprieguma gadījumā aktivizē jonu ģeneratoru, kas piesaista zibens lādiņa plūsmu.

Pārsprieguma aizsardzība

Iekšējās aizsardzības nolūks ir nepieļaut dzirksteļošanu ēkas vados. Pārsprieguma aizsardzība ir aktuāla arī gadījumos, kad zibens iesper, piemēram, mājas pagalmā. Izlāde pa zemi turpinās mājas vados un cilvēkam vēlamā versijā izsit pārsprieguma aizsardzības drošinātājus. Iekšējās aizsardzības nolūkos aktuāls ir arī elektrisko ierīču un metāla konstrukciju izvietojums un savstarpējie attālumi.

Jāpiemin, ka jaunā tehnika ir jūtīgāka pret jaudas pārslodzi elektrības kontaktos. Jūsu vērtīgais Mac Book un lielais Smart TV saies uz īso vieglāk nekā VEF ražotais radio Gauja vai kafijas dzirnaviņas Straume.